JINGYUAN YOGA
2019年1月16日
YUKU INTERNATIONAL ACCESSORIES
YUKU INTERNATIONAL ACCESSORIES
2019年1月16日

WUJIANG ANIMATION PARK

Wujiang Toli , Xin Jiang Nan Project


Client: Jiangsu Wudu Xiaoxiang Cultural Communication Co., Ltd
Project Site: Wujiang Toli , Xin Jiang Nan
Area: 1200sqm
Opening Date: Dec.2011
Major in: Media industry