MAXMARA SHOP
MAXMARA SHOP
2019年1月16日
FUZHOU KID`S BOOKSTORE
2019年1月16日

XINHUA BOOKSTORE

Baoshan Zhengda Road Bookstore


Client: Xinhua Bookstore
Project Site: Shanghai Baoshan District Luxiang Road NO.111
Size: 325sqm
Opening Date: January.2016
Major in: Book Distribution